LIST OF ITEMS IN HOUSE AT LUQA - 6

Click on an image to view a larger version.
61 Altar_ta'_Sta_Marija

62 Altar_Maggur

63 Altar_Maria_Assunta

64 Altar_Passjoni

65 Altar_Twelid

66 Altar_San_Mikiel

67 Altar_S_Duminku

68 Altar_Qalb_ta_Gesu

69 Altar_tar_Ruzarju

70 jjj

71 Altar_Maggur

72 vojt


Return to Main Page
Photo Gallery #1
Photo Gallery #2
Photo Gallery #3
Photo Gallery #4
Photo Gallery #5
Photo Gallery #7
Photo Gallery #8
Photo Gallery #9

FIL-WALL UNIT

Photo #61 - Silver jewellery box antika
Photo #62 - 4 vazuni tal-fjuri zghar
Photo #63 - Vazun kbir tal-fjuri wine
Photo #64 - Barmil tac-caqquf kbir
Photo #65 - Pittura ta' Leslie vazun bil-fjuri
Photo #66 - 5 klwadretti tal-hnejja ippitturati

KAMRA TAL-IKEL

Photo #67 - Magna tal-hjata
Photo #68 - Mejda tal-ikel tonda
Photo #69 - 4 Siggijiet tal-mejda
Photo #70 - Wall fan
Photo #71 - Pittura ta' Pierre Abela 'silhouette skur'
Photo #72 - 1 TV set Grundig flat screen (merfugh ghand Hector)
Page last Updated on 14.10.2012