LIST OF ITEMS IN HOUSE AT LUQA - 7

Click on an image to view a larger version.
73 Altar_ta'_Sta_Marija

74 Altar_Maggur

75 Altar_Maria_Assunta

76 Altar_Passjoni

77 Altar_Twelid

78 Altar_San_Mikiel

79 Altar_S_Duminku

80 Altar_Qalb_ta_Gesu

81 Altar_tar_Ruzarju

82 jjj

83 Altar_Maggur

84 vojt


Return to Main Page
Photo Gallery #1
Photo Gallery #2
Photo Gallery #3
Photo Gallery #4
Photo Gallery #5
Photo Gallery #6
Photo Gallery #8
Photo Gallery #9

BEDROOM No. 1

Photo #73 - Skrivanija antika bl-irhama
Photo #74 - Siggu tal-iskrivanija
Photo #75 - Librerija
Photo #76 - Linfa tal-kamra bi 3 bozoz
Photo #77 - Kwadru tal-madonna
Photo #78 - Arlogg li hemm fuq il-librerija
Photo #79 - Emergency Lamp

MAIN BEDROOM

Photo #80 - TV Set Seleco tale quale
Photo #81 - Gwarnic bil-Qalb ta' Gesu'
Photo #82 - Arlogg li hemm fuq it-tallboy u 2 dekorazzjonijiet ohra
Photo #83 - 2 siggijiet tal-qaghqa
Photo #84 - 2 platti ta' mal-hajt (caqquf)
Page last Updated on 14.10.2012