OBITUARY

Il-W.R. Dun Joseph M. Camilleri
1949 - 2003

KAPPILLAN TA' HAL LUQA
09.03.1997 - 09.06.2003

Aghtih o Mulej il-mistrieh ta' dejjem.Mill-ALBUM tal-Parrocca
Kappillan ta' Hal Luqa:
Hidma bla waqfien:Hal Qormi jsellimlek:
Hal Luqa ssellimlek u tghidlek: GRAZZI.
Hal Luqa tibqa' tafhulek.


CLICK on the photo to view better.

LURA