ST. ANDREW'S BAND CLUB

Bethsaida Palace,
17, Misrah il-Knisja,
Luqa, MALTAPUBLIKAZZJONIJIET TAL-GHAQDA

ST. ANDREW'S BAND CLUB PUBLICATIONS
CASETTES TA' MARCI BRIJJUZI U FUNEBRI:Pubblikazzjonijiet tal-Festa

Festa 1983 Festa 1984
Festa 1983 Festa 1984

Festa 1985 Festa 1986 Festa 1987
Festa 1985 Festa 1986 Festa 1987

Festa 1988 Festa 1989 Festa 1990
Festa 1988 Festa 1989 Festa 1990

Festa 1991 Festa 1992 Festa 1993
Festa 1991 Festa 1992 Festa 1993

Festa 1994 Festa 1995 Festa 1996
Festa 1994 Festa 1995 Festa 1996

Festa 1997 Festa 1998 Festa 1999
Festa 1997 Festa 1998 Festa 1999

Festa 2000 Festa 2001 Festa 2002
Festa 2000 Festa 2001 Festa 2002

Sena 2003* Festa 2004 Festa 2005
Festa 2003 Festa 2004 Festa 2005

Festa 2006 Festa 2007 Festa 2008
Festa 2006 Festa 2007 Festa 2008

Festa 2009 Festa 2010 Festa 2011
Festa 2009 Festa 2010 Festa 2011

Festa 2012 Festa 2013 Festa 2014
Festa 2012 Festa 2013 Festa 2014

Festa 2015 Festa 2016 Festa 2017
Festa 2015 Festa 2016 Festa 2017

Festa 2015 Festa 2016 Festa 2017
Festa 2015 Festa 2016 Festa 2017

* NOTA: Il-Festa ta' Sant'Andrija tas-sena 2003 ma saritx minhabba l-mewt tal-W.R. Kappillan Dun Joe Camilleri li miet f'Gunju tal-istess sena wara incident tragiku li sehh f'Mejju 2003 fit-Teatru Metanoia f'Hal Luqa. Pero' s-Socjeta' Muzikali Sant'Andrija harget pubblikazzjoni biex tfakkar l-10 snin tas-Sezzjoni Zghazagh u l-120 sena hidma fil-qasam muzikali u kulturali mill-istess Ghaqda.


Pubblikazzjonijiet dwar Storja tal-Ghaqda

70 Sena mit-twaqqif 1952 100 Sena mit-twaqqif 1983 125 Sena mit-twaqqif 2008
70 sena 1883-1952 100 sena 1883-1983 125 sena 1883-2008

Gabra ta' Regolamenti ta' l-Ghaqda Muzikali Sant'Andrija - 1993
Gabra ta' Regolamenti


Pubblikazzjonijiet ohra

Kummissjoni Zghazagh Mal-Banda f'Amalfi RHS Band
5 snin Kumm. Zghazagh Mal-Banda f'Amalfi Royal School Hospital Band
Kuncert Sinfoniku 2003 Kuncert Sinfoniku 2008 Kuncert Sinfoniku 2011
Kuncert Sinfoniku 2003 Kuncert Sinfoniku 2008 Kuncert Sinfoniku 2011

Gimgha Mqaddsa 2002 Gimgha Mqaddsa 2003 Gimgha Mqaddsa 2004
Gimgha Mqaddsa 2002 Gimgha Mqaddsa 2002 Gimgha Mqaddsa 2004

Gimgha Mqaddsa 2005 125 Sena Akkademja tal-125 sena
Gimgha Mqaddsa 2005 125 sena Socjeta' Akkademja fil-Knisja

370 sena Parrocca
370 sena Parrocca

Jacket #3 Jacket #3 Jacket #3Pubblikazzjonijiet


Copyright ©2001 - HF

Send any questions or problems regarding
this service to the administrator.

last modified: June 2017